Internetové kníhkupectvo Legenda

Telefón: 032 776 2190
 
 
Top trinásť
Najpredávanejšie tituly na Legenda Online:
 1. Peter a Lucia, Empedokles z Akraganta
  Romain Rolland,
 2. Žiješ iba dvakrát
  Dominik Dán,
 3. Nie na ústa
  Maxim E. Matkin,
 4. Keby som bola bosorka
  Gabriela Futová, Milan Šútovec
 5. Také bolo PKO
  Juraj Šebo,
 6. Jak drahé je zdarma
  Dan Ariely,
 7. Odvaha skočiť
  Pema Chödrönová
 8. Nauč ma umierať
  Pavel "Hirax" Baričák,
 9. Zmluva podľa Paganiniho
  Lars Kepler,
 10. Príhody pohotovostného lekára
  K. Mika,
 11. Nataša Gollová
  Aleš Cibulka
 12. Okamžiky rozhodnutí
  George Walker Bush,
 13. Indická princezná
  Javier Moro,
Legenda > Knihy > Škola a vzdelávanie > Základné školy > kolektív autorov - Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl

Učebnica

kolektív autorov

 

Cena: 3,95 € (119,00 Sk)

Ľutujeme, ale produkt je vypredaný a nie je ho možné momentálne objednať.
Orbis Pictus Istropolitana, 2007
Mäkká väzba | 208 strán | 16,5 x 23,5 cm | 0,40 kg | slovenský jazyk
ISBN: 978-80-7158-862-7 | EAN: 9788071588627 | Kat. č. 52151
 

O titule

Učebnica slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl uzatvára sériu. Pokračuje v systéme zavedenom v 2. a 3. ročníku. Učivo je spracované v dvoch častiach: jazyková a slohová časť.

V jazykovej časti sa žiaci stretávajú s východiskovým textom a cvičeniami k nemu. Precvičuje sa tým čítanie s porozumením a žiaci sa oboznamujú s novými informáciami z prírodovedy, vlastivedy, jazyka, techniky... Na základe analýzy a práce s textom si osvojujú nový gramatický jav a utvoria si prvotnú predstavu. V ďalších cvičeniach jazykový jav precvičujú a upevňujú. V závere sa pokúšajú sami primerane veku jav pomenovať a vedieť ho aplikovať. Úlohy v učebnici sú zostavené s narastajúcou náročnosťou – žiaci riešia najprv jednoduché úlohy a neskôr prechádzajú na náročnejšie. Záverečné úlohy tvoria väčšinou cvičenia rozvíjajúce najvyššiu poznávaciu úroveň. Úlohy sú doplnené premysleným sytémom priebežného opakovania a úlohami, ktoré možno zadávať na domácu prípravu. moderné spracovanie učebnice štvrtákov zaujme, pretože okrem ilustrácií sú vhodne použité aj fotografie. Jazyková časť je založená na komunikatívnom princípe, tzn. že žiaci si osvojujú jazyk v procese komunikácie. Na to nadväzuje aj slohová časť, kde sa žiaci stretávajú s rôznymi témami, ktoré autorky veľmi dôkladne vyberali (s ohľadom na vek a aktuálne potreby moderného žiaka). Témami si žiaci osvojujú základné formy komunikácie (písomnej i ústnej, oboznamujú sa s autormi modernej detskej poézie a prózy pri práci s textom.


 

 
TOPlist