Sexuálna dysfunkcia Prehliadaný vedľajší účinok roztrúsenej sklerózy

Sexuálna dysfunkcia: Prehliadaný vedľajší účinok roztrúsenej sklerózy

Je častejšia než by ktokoľvek čakal. Síce sa o tom nehovorí, ale sexuálna dysfunkcia  postihuje viac ako polovicu pacientov s roztrúsenou sklerózou.

Výskumníci sa v nedávnej štúdii zaoberali súkromným životom mužov s roztrúsenou sklerózou a zistili, že sexuálna dysfunkcia je pri tomto ochorení bežnou komplikáciou. Hoci ide o tému, o ktorej sa pacienti môžu zdráhať diskutovať so svojimi neurológmi, mali by si byť vedomí toho, že problémy s intimitou sú často liečiteľné.

Vedci z Psychiatrického a neurologického ústavu v poľskej Varšave vyspovedali 67 mužov s roztrúsenou sklerózou, ktorí boli členmi Národného centra roztrúsenej sklerózy. Účastníci vyplnili aj dotazníky a podstúpili neurologické hodnotenia, všetko v snahe zistiť ich sexuálnu spokojnosť.

U týchto 67 mužov výskumníci zistili, že viac ako polovica sa sťažovala na erektilnú dysfunkciu a zhruba štvrtina hlásila znížený záujem o sex alebo problémy s vyvrcholením a takmer pätina mala ťažkosti s ejakuláciou. Zdá sa, že tieto výsledky nezávisia od veku pacienta, od dĺžky trvania diagnózy alebo od stupňa zdravotného postihnutia.

Bobrík mlčanlivosti

Výskumníci dospeli k záveru, že sexuálna dysfunkcia „je veľmi rozšírená, ale je často prehliadaná u pacientov s roztrúsenou sklerózou a má významný vplyv na kvalitu ich sexuálneho života.“ Napriek týmto rozsiahlym problémom výskumníci zistili, že iba 6% účastníkov štúdie hovorilo o týchto problémoch aj so svojím lekárom.

Rozdiel medzi počtom mužov, ktorí trpia sexuálnou dysfunkciou, a tými, ktorí to oznámili svojmu lekárovi, je pravdepodobne výsledkom tabuickej povahy tejto témy.

Megan Weigelová, ktorá praktizuje neurológiu už vyše 15 rokov, sa pre časopis Healthline vyjadrila: „S najväčšou pravdepodobnosťou sa subjekty k problému nepriznajú, pretože sexuálna dysfunkcia je citlivá otázka pre osobu trpiacu týmto problémom, ale aj pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Je však tiež možné, že ľudia s roztrúsenou sklerózou ani nevedia, že to môže byť príznakom ich ochorenia.“

Ale ak pacienti zabudnú na nepríjemné pocity a odvážia sa mať otvorený rozhovor so svojím lekárom –a nebudú ďalej držať bobríka mlčanlivosti – je možné, že sa tento problém vyrieši.

Sexuálna dysfunkcia sa netýka len mužov

V skoršej štúdii sa rovnaká skupina vedcov zaoberala sexuálnou dysfunkciou u žien s roztrúsenou sklerózou. Zatiaľ čo vedci identifikovali skutočné problémy, ktorým čelili viac ako tri štvrtiny skúmaných pacientiek, len 2,2% týchto žien niekedy povedali svojim lekárom o svojich sexuálnych ťažkostiach. Viac info na www.stoporex.sk

Medzi problémami, ktoré ženy uviedli patrili nedostatok túžby, znížená citlivosť pohlavných orgánov, chýbajúca vlhkosť a neschopnosť vyvrcholiť. Štúdia tiež zistila, že sexuálna dysfunkcia bola „menej pravdepodobná u žien, ktoré hodnotili svoj partnerský vzťah pozitívne, ale častejšie u starších pacientiek a u tých, ktorí mali anamnézu depresie.”

Zdá sa, že prípady sexuálnej dysfunkcie mužov i žien sú do značnej miery podhodnotené a lekármi prehliadané.

Kľúčom je komunikácia

Roztrúsená skleróza je ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém a u pacientov sa bežne vyskytujú sexuálne vedľajšie účinky. Neurológovia sú však vyškolení na liečbu všetkých aspektov tohto ochorenia, vrátane sexuálnych komplikácií. Porozumenie tomu, že ide o vedľajší účinok roztrúsenej sklerózy a nie osobnú neschopnosť, by malo primäť pacientov o tomto probléme so svojím lekárom hovoriť.

Výskumníci zdôrazňujú, že neurológovia by mali klásť väčší zreteľ na sexuálnu dysfunkciu, keď skúmajú svojich pacientov a keď majú k dispozícii lepšie skríningové nástroje. Lekári ale môžu problém riešiť len vtedy, ak o ňom vedia, preto je dôležité, aby pacient o svojom probléme prehovoril.

Definícia sexuálnej dysfunkcie

Podľa článku z roku 2009 uverejnenom v MSFocus, ktorého autorom bol Frederick W. Foley, Ph.D., existujú tri typy sexuálnej dysfunkcie v spojitosti s roztrúsenou sklerózou: primárna, sekundárna a terciárna.

Primárna dysfunkcia je výsledkom poškodenia nervov, čo je spôsobené roztrúsenou sklerózou. Signály z mozgu vtedy nedokážu dosiahnuť časti tela, ktoré sa zapájajú do sexuálnych aktivít. Necitlivosť genitálií je klasickým príkladom primárnej dysfunkcie.

Medzi príklady sekundárnej dysfunkcie patria črevné problémy alebo problémy s močovým mechúrom, kŕčovitosť a trasenie rúk – teda všetko to, čo ovplyvňuje intimitu.

Terciárna dysfunkcia je spôsobená emocionálnymi aspektmi roztrúsenej sklerózy – psychosociálne alebo kultúrne problémy, ktoré môžu ovplyvňovať vzťah človeka k sexu. Obraz svojho tela, zmeny nálady i sebavedomie ovplyvňujú intimitu. Meniaca sa dynamika vzťahu – napríklad, keď sa životný partner stane opatrovateľom toho druhého – môže tiež zohrávať úlohu pri terciárnej dysfunkcii. Využiť môžete tabletky na erekciu.

Zlepšenie kvality sexuálneho života

Pacienti nemusia len nečinne trpieť. „Existuje niekoľko spôsobov ako pomôcť mužom s roztrúsenou sklerózou, ak trpia erektilnou dysfunkciou,“ povedala Weigelová. „ Najlepšie tabletky na potenciu ako Viagra, Cialis a Levitra môžu pomôcť. A ak nepomôžu, existujú injekčné lieky a mechanické zariadenia, ktoré sa môžu použiť.“ U žien môžu pomôcť lubrikanty ako je napríklad K-Y Jelly. Vyriešia vaginálnu vlhkosť a vyskúšanie nových dostupných pomôcok môže tiež zvýšiť libido.

„Sexuálna dysfunkcia môže byť spôsobená vedľajšími účinkami liekov, ako sú antidepresíva, svalové relaxanty, lieky proti bolesti a lieky proti záchvatom, ako aj ďalšie zdravotné stavy, ktoré ovplyvňujú krvné cievy, ako je cukrovka a hypertenzia, ďalej psychologické problémy, ako je strata partnera, zmena úloh, strach zo zlyhania, depresia a úzkosť,“ uvádza ďalej Weigelová. „Užitočné môže byť tiež správne načasovanie dávkovania liekov a načasovanie sexuálnych aktivít tak, aby sa tie objavovali v čase, keď je únava najmenšia. Poradenstvo a sexuálna terapia môžu veľmi pomôcť pri prekonávaní fyzických a emocionálnych problémov súvisiacich so sexuálnou dysfunkciou.“

„Pamätajte si, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú tu na to, aby bez predsudkov nastavili uši všetkým vašim problémom, i tým citlivejším,“ dodáva Weigelová. Navrhuje tiež, aby si pacienti spísali zoznam svojich problémov na papier a odovzdali ho svojmu lekárovi: „Toto môže viesť k ľahšiemu nadviazaniu otvorenej diskusie.“